Mitt navn er Ida og jeg jobber som danser der jeg frilanser med base i Oslo. Jeg er oppvokst i Skien, har studert i Paris og senere på Kunsthøgskolen i Oslo der jeg gikk BA moderne- og samtidsdans, ferdig i 2014.

Siden utdannelsen har jeg arbeidet i kompani og som frilanser, samt undervist ved ulike skoler i Norge og i Danmark. 

I 2014-15 var jeg aspirant i Carte Blanche der jeg fikk arbeide med blant annet Marcos Morau i verket Edvard. I etterkant har jeg blant annet jobbet med Oslo Koreografiske, Kari Hoaas Produksjoner, Ingvild Isaksen og Rom for dans i forestillinger spilt i inn- og utland.

Siden februar 2018 har jeg sammen med musikere Simon Matthew Valentine og Wei Ting Zeng startet en performance-trio. Vi deler en felles interesse for improvisasjon og det er dette møtet vi kaller for this/connect.

I 2015 koreograferte jeg en soloforestilling som heter “Runddans, en dans”. Dette er en utforsking som stadig foregår, der jeg tar i bruk improvisasjon som et hovedelement. Noe som har fulgt meg videre fra dette arbeidet er spesielt ideen om at alle opplevelser og erfaringer påvirker det kreative arbeidet. Dette tar jeg med meg videre inn i mitt kunstneriske virke og derfor har hjemmesiden fått navnet runddans.

Jeg håper at hjemmesiden i tillegg til å være et arkiv for mine arbeider, også kan fungere som en plattform der det er rom for å dele stort og smått. Ting som kanskje ikke er så viktige, men allikevel ærlige. Vi får se. 

 
INSTAGRAM   FACEBOOK   VIMEO   CV   CONTACT INFO: idahaugen19@gmail.com

INSTAGRAM
FACEBOOK
VIMEO
CV

CONTACT INFO:
idahaugen19@gmail.com