HVA:
Jeg underviser i improvisatoriske oppgaver der jeg deler ulike metoder som genererer til bevegelse, både i solo og i gruppearbeid.

Jeg underviser i eget koreografisk materiale der jeg har forberedt meg på forhånd, eller det kan skapes underveis i klassen.

Jeg underviser i repertoar og koreografiske metoder fra tidligere forestillinger jeg har jobbet med.

Jeg underviser alle type nivåer og alder, der jeg har erfaring med både profesjonelle klasser, nybegynnere og til øvet. Jeg tilpasser klassen etter hvem og til hvilket formål jeg underviser for.

HVORFOR:
I min undervisning er jeg spesielt opptatt av å kunne bruke kroppens fysiske forutsetninger på en reflektert og observant måte, og utfordre oss selv hele tiden med nye måter å forholde oss til vår egen kropp på. Med det kan det oppstå nye og interessante uttrykk, samtidig som kroppen etablerer nye mønstre i bevegelse. Etterhvert som kroppen tilegner seg flere redskaper til bevegelse, vil det dukke opp nye tanker, utfordringer og måter å uttrykke seg på. Dette skaper et mangfold i sin egen utforsking og forhold til sin egen kropp i tid og rom på.

Jeg liker selv å bevege meg dynamisk og ha et stort spekter av bevegelse tilgjengelig. Interessen ligger først og fremst i den fysiske tilnærmingen til dans, der det kjennes og føles på kroppen når jeg utforsker bevegelse. For meg er kropp og sinn en helhet.

BAKGRUNN:
For meg handler undervisning om å dele erfaringer og kunnskap. Det gjør meg glad å kunne dele ideer og metoder jeg selv har utforsket på egenhånd og som jeg har lært av andre.

Dans er en flyktig kunstform. Den finnes i øyeblikkene, og det er sjeldent man dokumenterer alt av materiale som skapes. Moderne dans læres bort på tvers av ulike generasjoner, bakgrunner, erfaringer og visjoner. Mitt ønske med min undervisning er å skape en dypere forståelse av kroppen i bevegelse i møte med tid, rom og hverandre. Hva er vårt forhold til vår egen kropp, i vår egen eksistens og til verden vi lever i?

 
2-1224.jpg
 

HVOR JEG HAR UNDERVIST:
Baredans festivalen
Bodø videregående skole
Trill Vokalensemble
DanseFOT/Nagelhus Schia Produksjoner
Oslo Teatersenter
Kunsthøgskolen i Oslo
Copenhagen Contemporary Dance School
Arabesque Dance Company, Vietnam
AFUK, Akademiet for Utæmmet Kreativitet
Bamboo Humans, København
Savery Academy, København
Skien videregående skole
Praxis, Oslo
Gerlev Folkehøgskole, Danmark
Schous Kulturskole, Oslo
Move 17, København
Skien ballett- og dansesenter